Maarten van Rixtel

Bestuurder bij Sensire, Directeur &happy

Maarten van Rixtel

Bestuurder bij Sensire, Directeur &happy

Biography

Maarten van Rixtel is een visionaire bestuurder, die van oordeel is dat de huidige organisatie van ouderenzorg geen lang leven meer beschoren is. Klanten gedragen zich immers steeds meer als kritische zorgconsumenten, die zelf keuzes maken en wel of niet voor Sensire kunnen kiezen.

Hij is vanaf 2008 als bestuurder binnen Sensire bezig om de zorgprofessionals meer autoriteit en zelfstandigheid te geven bij de uitvoering van hun zorgtaken. De ondersteuning vanuit Sensire dient deze professional hierbij optimaal te ondersteunen en sluit dus per definitie aan op de vragen en behoeften van onze professionals. Maarten staat in de sector bekend als een bestuurder die naar een nieuw zorgconcept streeft, waarbij de relatie tussen de klant en de zorgprofessional centraal staat. De organisatie Sensire vouwt zich als het ware om dit concept heen.

Vanaf 2016 werkt Sensire intensief samen met Games for Health aan de uitvoering en implementatie van een systematiek voor cliënten en medewerkers die zich richt op het vergroten van hun welbevinden, zingeving en levensgeluk. Naast het verzamelen van relevante gegevens zijn in dat kader een aantal games en apps ontwikkeld, die mede invulling geven aan het nieuwe zorgconcept van Sensire. De samenwerking tussen Sensire en Games for Health is begin 2018 een nieuwe fase ingegaan door het gezamenlijk oprichten van een joint venture &Happy.

Maarten van Rixtel

Bestuurder bij Sensire, Directeur &happy

Biography

Maarten van Rixtel is een visionaire bestuurder, die van oordeel is dat de huidige organisatie van ouderenzorg geen lang leven meer beschoren is. Klanten gedragen zich immers steeds meer als kritische zorgconsumenten, die zelf keuzes maken en wel of niet voor Sensire kunnen kiezen.

Hij is vanaf 2008 als bestuurder binnen Sensire bezig om de zorgprofessionals meer autoriteit en zelfstandigheid te geven bij de uitvoering van hun zorgtaken. De ondersteuning vanuit Sensire dient deze professional hierbij optimaal te ondersteunen en sluit dus per definitie aan op de vragen en behoeften van onze professionals. Maarten staat in de sector bekend als een bestuurder die naar een nieuw zorgconcept streeft, waarbij de relatie tussen de klant en de zorgprofessional centraal staat. De organisatie Sensire vouwt zich als het ware om dit concept heen.

Vanaf 2016 werkt Sensire intensief samen met Games for Health aan de uitvoering en implementatie van een systematiek voor cliënten en medewerkers die zich richt op het vergroten van hun welbevinden, zingeving en levensgeluk. Naast het verzamelen van relevante gegevens zijn in dat kader een aantal games en apps ontwikkeld, die mede invulling geven aan het nieuwe zorgconcept van Sensire. De samenwerking tussen Sensire en Games for Health is begin 2018 een nieuwe fase ingegaan door het gezamenlijk oprichten van een joint venture &Happy.