Gezondheidsmonitoring en management

03 Oct 2017
10:45 - 12:15
session room 3

Gezondheidsmonitoring en management

1. Disrupsje Nooitgenoeg
Jan Lassche, Kwartiermaker Innovatie bij GGD-ExO (NL)

2. Chatbots en AI voor gezondheidsmonitoring
Peter van Nierop, Teammanager onderzoek & preventie bij GGD (NL)

3. IBM Watson in zelfmanagement en monitoring
Joost Hermans Socioloog en game designer bij Games for Health Projects (NL)