Yvonne Roskam

Staf arts at GGD Zeeland

Yvonne Roskam

Staf arts at GGD Zeeland

Biography

“Yvonne Roskam, arts Maatschappij en Gezondheid
Zij werkt als stafarts en jeugdarts bij de GGD Zeeland. Zij ondersteunt medewerkers en organisatie beleidsmatig bij uitvoeren van de wettelijke taken van de jeugdgezondheidszorg.
Nieuwe initiatieven worden begeleid met streven naar wetenschappelijke onderbouwing. ”

PRESENTATION

Los Online; een game als voorlichting?

“De online wereld is voor de jongere een niet meer weg te denken wereld die hen heel veel leuks, uitdagends en moois biedt. Maar, net als in de ‘offline’ wereld, zijn er ook gevaren. Gevaren die jongeren nog niet goed overzien en bovendien kan een online misstap grote, negatieve gevolgen hebben voor hun leven.

Op dit moment geeft de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) tijdens het contactmoment met 13-jarigen mondelinge voorlichting over gebruik van social media en online gedrag. Mondelinge voorlichting lijkt echter nauwelijks effect te hebben, omdat dit niet aansluit bij de wijze waarop pubers leren en leven (Kleinjan & Rutger 2010). Dit wordt meer en meer ondersteund door onderzoeken naar de werking van puberhersenen (Eveline Crone 2012). Het brein van jongeren is voorgeprogrammeerd om nieuwe dingen te ontdekken en ervaringen op te doen. Pubers leren door ‘zelf doen’ en experimenteren, bij voorkeur en met name in hun peergroup. Dit inzicht vraagt van de Jeugdgezondheidszorg om het anders organiseren van de voorlichting over social media en online gedrag.

Serious gaming is een aanpak die effectief blijkt in het bevorderen van gezonde leefstijl bij jongeren (De Smet et al, 2014). In gaming wordt de doelstelling – het leren van de positieve en negatieve gevolgen van onnadenkend gebruik sociale media – losgekoppeld van het motief om te spelen (in dit geval los gaan op internet). Het motief levert de beloning net zoals in het ‘echt’. In de game worden echter de negatieve gevolgen speels, psychologisch verantwoord en sociaal veilig inzichtelijk gemaakt.

Het idee is om op innovatieve wijze, met het inzetten van serious gaming, beter aan te sluiten bij pubers en daarmee als JGZ bij te dragen aan gezond en veilig online van jongeren. De te ontwikkelen game ‘Los online’ biedt jongeren de mogelijkheid om door middel van een game (met hun peergroup) in een veilige omgeving ‘online los’ gaan. Ze kunnen daar op een voor hen aansprekende en leuke manier volop experimenteren en leerervaringen opdoen, zonder dat het hen schaadt. In educatieve zin draait Los online om zelfmanagement.

Na het ontwikkelen van de game ‘Los Online’ zal deze worden uitgetest op haalbaarheid in de praktijk bij de GGD Zeeland. Gevolgd door een gebruikersoordeel vanuit het perspectief van de jongeren en de JGZ professional.