Nora Hamdiui

Onderzoeker bij RIVM

Nora Hamdiui

Onderzoeker bij RIVM

Biography

Nora Hamdiui (1992, Arnhem) heeft Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek (BSc) gestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Vervolgens heeft ze de master Biomedische wetenschappen met Epidemiologie als specialisatie (MSc) gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze werkt sinds september 2017 als onderzoeker bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij de afdeling Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI). Haar onderzoek is gericht op het bereiken van moeilijk bereikbare populaties door middel van een methode genaamd respondent-driven sampling (RDS). Door middel van RDS worden respondenten gevraagd om een vragenlijst in te vullen én door te sturen naar personen in hun sociale netwerk (vrienden, familieleden, kennissen, etc.). Daarnaast bestudeert ze de intentie van eerste generatie Marokkaanse immigranten om zich te laten screenen op chronische hepatitis B en de factoren die daar van invloed op zijn.

PRESENTATIE 2018

Hoe moeilijke doelgroepen te bereiken
In 2016 adviseerde de Gezondheidsraad om chronische hepatitis B op te sporen bij eerstegeneratiemigranten afkomstig uit hepatitis B-endemische landen. Individuele opsporing via de huisarts en regionale screeningsprogramma’s in regio’s waar relatief veel eerstegeneratiemigranten wonen, lijkt de Raad de beste methoden. De opkomstcijfers van migranten bij andere screeningsprogramma’s zijn laag en onze kennis over hun screeningsgedrag is beperkt. Het RIVM maakt gebruik van een methode genaamd respondent-driven sampling (RDS) om het screeningsgedrag van deze groep nader te bestuderen. Door middel van RDS worden respondenten gevraagd om een vragenlijst in te vullen én door te sturen naar personen in hun sociale netwerk (vrienden, familieleden, kennissen, etc.). Het doorsturen van de vragenlijst blijkt bij diverse doelgroepen een uitdaging te zijn. Daarom hebben wij gebruik gemaakt van speelse game-elementen om het doorsturen leuker en makkelijker te maken. Leidt dit inderdaad tot meer doorsturingen van de vragenlijst en uiteindelijk tot het beter bereiken van deze groep? Het onderzoek ’Marokkanen aan zet’ geeft antwoord op deze vragen.

Nora Hamdiui

Onderzoeker bij RIVM

Biography

Nora Hamdiui (1992, Arnhem) heeft Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek (BSc) gestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Vervolgens heeft ze de master Biomedische wetenschappen met Epidemiologie als specialisatie (MSc) gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze werkt sinds september 2017 als onderzoeker bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij de afdeling Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI). Haar onderzoek is gericht op het bereiken van moeilijk bereikbare populaties door middel van een methode genaamd respondent-driven sampling (RDS). Door middel van RDS worden respondenten gevraagd om een vragenlijst in te vullen én door te sturen naar personen in hun sociale netwerk (vrienden, familieleden, kennissen, etc.). Daarnaast bestudeert ze de intentie van eerste generatie Marokkaanse immigranten om zich te laten screenen op chronische hepatitis B en de factoren die daar van invloed op zijn.

PRESENTATIE 2018

Hoe moeilijke doelgroepen te bereiken
In 2016 adviseerde de Gezondheidsraad om chronische hepatitis B op te sporen bij eerstegeneratiemigranten afkomstig uit hepatitis B-endemische landen. Individuele opsporing via de huisarts en regionale screeningsprogramma’s in regio’s waar relatief veel eerstegeneratiemigranten wonen, lijkt de Raad de beste methoden. De opkomstcijfers van migranten bij andere screeningsprogramma’s zijn laag en onze kennis over hun screeningsgedrag is beperkt. Het RIVM maakt gebruik van een methode genaamd respondent-driven sampling (RDS) om het screeningsgedrag van deze groep nader te bestuderen. Door middel van RDS worden respondenten gevraagd om een vragenlijst in te vullen én door te sturen naar personen in hun sociale netwerk (vrienden, familieleden, kennissen, etc.). Het doorsturen van de vragenlijst blijkt bij diverse doelgroepen een uitdaging te zijn. Daarom hebben wij gebruik gemaakt van speelse game-elementen om het doorsturen leuker en makkelijker te maken. Leidt dit inderdaad tot meer doorsturingen van de vragenlijst en uiteindelijk tot het beter bereiken van deze groep? Het onderzoek ’Marokkanen aan zet’ geeft antwoord op deze vragen.