Karen van Ruiten

Program manager All is Health

Karen van Ruiten

Program manager All is Health

Biography

Karen is head of program at All is Health. Currently there are 3000 organisations involved in the network All is Health. This program and platform is based on public private agreements to improve public health.

During her master Business Administraton and master Public Administration in Amsterdam Karen focused on health care. She worked at the Dutch Health Care Inspectorate and at the Ministry of Health in different roles, where she was responsible for the policy of primary care, chronic care and innovation and e-health.

She was co-founder of Health Innovation School and is currently member of Strategic Board Healthy Ageing Network North Netherlands.

WORKSHOP – DUTCH

De Gezonde Rekenkamer

De financiering van preventie en gezondheidszorg is door het jaar heen op vele congressen onderwerp van gesprek. Alles is Gezondheid, het Nederlands Congres Volksgezondheid, Ucreate, het Institute of Positive Health, Games for Health Europe, en Zelfzorg Ondersteund hebben besloten de handen ineen te slaan. Gezondheid moet gaan lonen!

Tijdens de twee voorgaande congressen is in de Gezonde Rekenkamer de dialoog over het verdienmodel van gezondheid besproken, en is lering getrokken uit de nieuwe verdienmodellen die in de huidige digitale samenleving aan het ontstaan zijn..

Het is nu tijd voor een volgende stap: hoe kunnen we het ontstaan van de (digitale) gezondheidsmarkt en daarbij behorende verdienmodellen stimuleren, en tegelijkertijd de publieke belangen van de volksgezondheid en behoefte aan structurele aandacht voor preventie borgen. Bieden concepten als een Gezondheids Jaarkaart en het Vitaliteitscontract daarvoor aanknopingspunten? Deze beide concepten zullen worden toegelicht. Of ziet u meer in ontwikkelingen rondom FitCoins? In de wereld waar al talloze apps rondom gezondheid bestaan: wat is er nog nodig en welke business modellen passen hier bij?