Jan Jansen

Freelancer at BOJAN Advies

Jan Jansen

Freelancer at BOJAN Advies

Biography

Jan Jansen heeft 25 jaar ervaring binnen de publieke gezondheidszorg in Nederland en Europa. Hij is afgestudeerd als voedingskundig ingenieur aan de Wageningen Universiteit (1988) en heeft een graad Master in Public Health behaald aan de Netherlands School of Public Health (1999). Na enkele jaren in het onderzoeksveld te hebben gewerkt (TNO Voeding) heeft hij in 1990 de overstap gemaakt naar het RIVM, waar hij onder andere heeft meegewerkt aan het tot stand komen van de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) van 1993, 1997 en 2002. Zijn aandachtsgebied binnen de VTV was preventie en determinanten van gezondheid.

Van 2002 tot en met 2012 was hij werkzaam bij het Gezondheidsinstituut NIGZ, waar hij zich de eerste periode heeft geconcentreerd op de aanpak van sociaal economische gezondheidsverschillen vanuit de settings wijk en zorg. Hij is onder andere verantwoordelijk geweest voor het ontwikkelen, ondersteunen en evalueren van (intersectorale) interventies en beleidsmaatregelen gericht op gezondheidsbevordering en preventie. Sinds januari 2004 heeft hij leiding gegeven aan het cluster Jeugd, later School en Werk, van het NIGZ en een groep professionals geleid van gemiddeld 25 personen.

Sinds 2010 is hij daarnaast als trainer werkzaam bij transitie-trajecten binnen de gezondheidszorg. Hij is daarbij onder andere ingezet bij Instellingen voor Ouderenzorg in de regio Utrecht (Rijnhoven) en bij een organisatie voor Thuiszorg in Noord-Holland (Omring). Van augustus 2012 tot en met september 2015 heeft hij part-time gewerkt als senior consultant bij het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO. Hij is daar onder andere betrokken geweest bij diverse Europese projecten op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) binnen de zorg, gezondheidsvaardigheden en gezondheidsbevordering.

PRESENTATION 2019

Escape room for health professionals: will they escape?

Escape rooms are physical adventure activities that allow participants to solve hidden puzzles in collaboration with a group while “locked” in the same room. Developed since 2006, they have gained popularity across the world. The model uses players in a locked room that use elements of the room to solve a series of puzzles to escape the room. Escape rooms have themes that vary from history mysteries to outer space odyssey, and start to be used also for educational purposes in Health Care and Prevention. Learning goals in applying escape rooms for health professional and students involve knowledge transfer, inter-professional teamwork and communication.

The European Public Health Association (EUPHA) aspires to design a public health escape room. This escape room should encourage collaboration amongst public health professionals, including with those outside the traditional field of public health (e.g. urban planners, occupational therapists). The added value of an umbrella organisation such as EUPHA developing an escape room is that it can easily be adopted by EUPHA members, i.e. national public health associations in the European region, and save double work with regards to development and start-up expenses.

During this session at the 8th Games for Health Europe Congress the options for a public health escape room are discussed. Through a round table discussion input will be gathered.