Ingrid Thuis

PhD., MBA., Manager Concept Development at Medworq

Ingrid Thuis

PhD., MBA., Manager Concept Development at Medworq
linkedin-icon

Biography

Ingrid Thuis is a qualified pharmacist and an experienced healthcare transformation consultant with specialist experience in process redesign, drug management, programme management and business management within healthcare.

She has gained over 15 years academic and professional experience within management consultancy and healthcare organisations across the Netherlands, USA, Australia, Middle East and other major European healthcare systems.

Recently she finished her MBA in Healthcare Management at the University of Amsterdam.

Currently she is head of the department of health concept development at Medworq – digital health innovators – where health concepts are developed build on IT innovation, data, best practices in the medical field and new business models.

WORKSHOP – DUTCH 

Gezonde Nieren

Gezonde Nieren is een gezondheidsprogramma waarin huisartsen, nefrologen en ziekenhuizen samenwerken om mensen met (verhoogd risico op) chronische nierschade vroeg op te sporen en goed te begeleiden. Zo wordt verdere nierschade voorkomen.

Hiermee verbetert Gezonde Nieren de kwaliteit van de zorg voor patiënten en verlaagt het de kosten van de zorg voor chronische nierschade. Centraal in de benadering van het programma staat dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plaats ontvangt.

Door middel van Gezonde Nieren wordt 100% van de hoog en middelhoge risicopatenten in beeld gebracht. 60% van de hoog risicopatiënten kunnen veilig in de eerste lijn blijven en daar de goede zorg krijgen die ze nodig hebben. Dit betekent een verbetering van de regie over de patiënten van 65% en levert per jaar een besparing op van 670.000 structureel oplopend na 3 jaar.