Anne Brabers

Researcher at Nivel

Anne Brabers

Researcher at Nivel

Biography

Anne Brabers is werkzaam als junior onderzoeker binnen de programmalijn Zorgstelsel en Sturing. Binnen deze programmalijn wordt onder andere onderzoek gedaan naar het zorgstelsel in het algemeen, bedoelde en onbedoelde effecten van gereguleerde marktwerking, de keuzes van zorgverzekeraars bij het inkopen van zorg en de effecten daarvan op de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. Anne is onderzoeker op het Consumentenpanel Gezondheidszorg, één van de panels die binnen deze programmalijn vallen. Het Consumentenpanel bestaat uit circa 6.000 personen van 18 jaar en ouder. Het panel is opgezet om onder de algemene bevolking in Nederland meningen en kennis over de gezondheidszorg en verwachtingen en ervaringen hiermee in kaart te brengen. Dit gebeurt meestal door vragenlijsten af te nemen onder panelleden, zowel schriftelijk als via internet. Binnen het panel wordt onderzoek gedaan naar allerlei actuele onderwerpen in de gezondheidszorg. Het perspectief van de gebruiker van de gezondheidszorg staat hierbij centraal.

PRESENTATION

Chatbot for health

Endometriose komt veel voor in Nederland, desondanks is er weinig bekendheid over deze ziekte. In deze chat gaat chatbot Fleur op een vriendelijke, laagdrempelige en vooral niet-medische manier in gesprek met vrouwen met endometriose. Het doel van deze app is om het ongemerkt leiden aan endometriose en eenzaamheid die patiënten kunnen ervaren, te verminderen. Dit wordt bereikt door lastmeting, benchmarken en lotgenotencontact.