Accreditation

Deelnemers ontvangen 12 accreditatie punten voor het gehele congres, 2 dagen. Accreditatie is toegekend door het
ABAN voor de clusters 1, 2 en 3 – artsen en medisch specialisten, de NVvPO – praktijk ondersteuners en het Register Verpleegkundigen.